„Kitoks vaikas“ dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Mokytojo ugdymas inkliuzinei mokyklai“

„Kitoks vaikas“ dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Mokytojo ugdymas inkliuzinei mokyklai“
09 Spa 2014

Asociacija „Kitoks vaikas“, atstovaujama vkd. direktorės Aušros Mačiulienės–Stauskienės bei asociacijos narės Jurgitos Ulčinienės rugsėjo 26–27 dienomis dalyvavo Tarptautinėje konferencijoje „Mokytojo ugdymas inkliuzinei mokyklai“. Konferencijos tikslas – pasidalyti žiniomis, patirtimi, požiūriais apie tai, kaip politinis ir teorinis diskursai formuoja mokytojo ugdymo(si) inkliuzinei mokyklai praktiką tarptautiniame ir nacionaliniame kontekstuose, ir nustatyti mokytojo ugdymo(si) inkliuzinei mokyklai prioritetus.

Konferencijoje buvo aptartas šiuolaikinės mokyklos esminis aspektas – inkliuzinis ugdymas. Svečiai iš Naujosios Zelandijos, Jungtinės Karalystės, Islandijos, Norvegijos dalijosi turima patirtimi, požiūriu, inkliuzinio ugdymo samprata, mokytojų rengimu inkluzinei mokyklai. Latvijos, Estijos, Lietuvos švietimo ministerijų atstovai pristatė inkliuzinio ugdymo politiką Baltijos šalyse.

Konferencijos metu dalyvavome diskusijoje, kurioje teikėme siūlymus, kaip geriau ruoši specialistus, kokių pokyčių reikia, norint įgyvendinti inkliuziją mokyklose.

Diskusijose buvo suformuluotos pagrindinės problemos, trukdančios sėkmingai įgyvendinti inkliuzinį ugdymą:

 • visuomenė nepasirengusi priimti kitoniškumą, įvairovę, inkliuzinį ugdymą;
 • trūksta žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių;
 • universitetų dėstytojų kompetencijų stoka;
 • pedagogų rengimo reglamento nepakankamas apibrėžtumas;
 • inkliuzinio ugdymo aspekte neapibrėžti konkretūs reikalavimai programoms;
 • 60 kreditų yra nepakankama apimtis pedagogo kvalifikacijai įgyti ir tapti inkliuziniu mokytoju;

Mokytojų rengimo problemos

 • mokytojai nepasirengę dirbti su įvairius gebėjimus ir poreikius turinčiais vaikais, tai trukdo ugdymo procesui;
 • praktinio mokytojų rengimo stoka; psichologinių žinių ir bendrųjų kompetencijų poveikio stoka mokyklose;
 • tolimesnio mokytojo tobulėjimo kokybės stoka;
 • spacialiojo pedagogo vaidmens klausimas;

Tėvų ir mokinių suformuluotos problemos

 • visų ugdymosi proceso dalyvių orientacija į rezultatą
  siūlymas: atsisakyti / riboti pasiekimų vertinimą testais, kurti programas orientuotas į proceso dalyvių poreikius;
 • orientuotis į patį ugdymos(si) procesą, o ne jo rezultatą;
 • siekti pereiti į žinių kokybės ir suvokimo vertinimą;
 • bendradarbiavimo ugdymo procese trūkumas, atsakomybės permetimas kitiems;
 • tolerancija pokyčiams, agresijai – veikia nusistovėjusios stigmos
  siūlymas: atstatyti bendražmogiškas vertybes, kurti pozityvią kultūrą, pradėti keistis nuo savęs.

Visus konferencijos pranešimus galite rasti Šiaulių universiteto svetainėje.

Share