Edukacija

Seminarai

Geroji patirtis autizmo srityje. Diagnostika, terapija, ilgalaikė pagalba.

Bendra kontrolė (Joint Control) formuojant verbalinį elgesį: nuo teorijos prie praktikos ir elgesio strategijos mokant vokalinių reakcijų (Echo ir Mand reakcijų formavimas)

Time to Learn

2016 m. lapkričio 12-13 d. Vilniuje vyks intensyvūs mokymai apie verbalinio elgesio formavimą, pamatinių komunikacijai ir kalbos formavimui prašymų ir atkartojimų (MAND ir echo) strategijas tiek kalbantiems, tiek nekalbantiems vaikams (apimant gestų naudojimą) taikant ABA (applied behavior analysis) procedūras.

Mokymus ves sertifikuota elgesio analitikė (BCBA), šį mokslinį laispnį gavusi Northeastern University (JAV), vadovaujančio pedagogo pareigas Profesionalios praktikos institute (Institute of Professional Practice, Inc., IPPI, JAV) užimanti, Tarptautinės profesianalių analitikų asociacijos narė (APBA) psichologė O. Meleshkevich.

Pagrindinis mokymų tikslas – intensyvus dalyvių apmokymas, kaip teisingai taikyti taikomojo elgesio analizės procedūras ir spręsti darbo metu kylančias problemas formuojant kalbą ir verbalines vaiko reakcijas.

Mokymai pirmiausia skirti tėvams, turintiems ABA pradmenis ir auginantiems raidos sutrikimų turinčius vaikus; studentams, neakivaizdžiai arba nuotoliniu būdu įgijusiems ABA pradmenis; psichologams ir spec.pedagogams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais.

Mokymai organizuojami VšĮ „Abos centras“ iniciatyva. Mokymų vieta: Parko g. 2C, Vilniaus raj. Mokymų pradžia – 2016 m. lapkričio 12 d., 10 val. Mokymų pabaiga – 2016 m. lapkričio 13 d., 15 val.

Konferencijos

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2016

2016 m. kovo 31 – balandžio 1 d. vykusi konferencija „Taikomoji elgesio analizė: psichologinė, edukacinė ir medicininė pagalba. Iššūkiai ir galimybės. ABA – taikomosios elgesio analizės, kaip mokslinės inovacijos, diegimas Lietuvoje.“