Terminų žodynas

Variable Ratio (VR) | Kintantis rodiklis

Jis nusako atlygio skyrimo grafiką vykdomo atsako prasme. Jei vaiko atlygio VR yra 4-6, tai reiškia, kad vaikas gaus atlygį  kas 4-6 atsakymus į užduotį ar instrukciją.

Variable interval (VI) | Kintantis intervalas

Jis nusako atlygio skyrimo grafiką laiko prasme. Jei vaiko atlygio VI yra 2-3 minutės, tai reiškia, kad kas 2-3 minutes vaikui duodamas atlygis.

Verbal vs. Non-Verbal | Kalba-nekalba

Tai – terminai, naudojami apibūdinti ar vaikas kalba ar ne. Pavienių garsų tarimas nelaikomas kalbėjimu, tačiau žodžiai ar bandymai juos tarti – taip. Elgesio analitikai dažniau vartoja terminą „nevokalus“.

Self stimulatory behavior (SSB) | Savistimuliacija

Dar vadinama stimais (stimming) – tai pasikartojantys judesiai ar garsai, kuriuos vaikas atlieka tam, kad  pastimuliuotų ar nuramintų savo jutimus. Kai kurie savistimuliaciniai judesiai yra akivaizdūs, kitus sunkiau pastebėti. Visi jie turi pasikartojimo ir vienodumo elementą. Pavyzdžiai: lingavimas, plasnojimas, rankų/pirštų judinimas, sukimasis, daiktų lietimas, daiktų rikiavimas, ir pan. Savistimuliacija taip vadinama todėl, kad vaikas šį elgesį atlieka sau, vienas pats, jam nereikia kitų žmonių dėmesio ar pagalbos.

Self injurious behavior (SIB) | Savęs žalojimas

Tai vaiko veiksmai kuriais jis žaloja savo kūną. Tipiniai savęs žalojimo veiksmai: įvairių savo kūno vietų daužymas rankomis, galvos daužymas, savęs kandžiojimas, odos lupinėjimas, draskymasis, trynimas.

Reinforcer | Atlygis, paskatinimas

Kažkas, kas motyvuoja vaiką atlikti užduotį, ir veikia kaip apdovanojimas ją atlikus. Gali būti apčiuopiamas (žaislas), socialinis (pagyrimas), fizinis (apkabinimas, pakutenimas) ir pan. Kalbant elgesio analizės terminais, paskatinimas yra tas veiksnys, kuris padidina tikimybę, kad pageidaujamas elgesys ateityje padažnės.

Recovered | Pasitaisęs, patyręs pagerėjimą

Terminas naudojamas vietoj „pasveikti“, kai kalbama apie vaiką, kuris įveikė ir nebeturi autistiškų bruožų. Jei stebėtume jį bendraamžių grupėje, socio-emocinių, akademinių ar elgesio skirtumų nepastebėtume.

Receptive | Receptyvinis

Tai – klausančiojo elgesys atliekant užduotį, kuri reikalauja neverbalaus, bet motorinio atsako, kaip pavyzdžiui duok, parodyk ir pan.

Punisher | Bausmė

Naudojama motyvuojant vaiką kažko nedaryti. Baudos gali būti socialinės, apčiuopiamos/daiktinės ir pan. Kalbant ABA terminais, bausmė yra veiksnys nepageidaujamą elgesį.

Prompt Dependent | Priklausomas nuo pagalbos

Kai tampama priklausomu nuo pagalbos, jos laukiama, o nesulaukus nebesistengiama atlikti užduoties. Taip nutinka, kuomet mokiniui suteikiama pagalba nėra nuosekliai mažinama.

Prompt | Pagalba

Prompt | Pagalba. Tai pagalbos ar užuominų forma, naudojama padėti vaikui įvykdyti užduotį. Pagalbos būdai – fizinė, gesto, vietos, imitacinė, žodinė ar dalinė žodinė, simbolių, ir vizualinė.

Picture Exchange Communication System – PECS | Paveikslėlių apsikeitimo komunikacijos sistema

Tai komunikacijos priemonė nekalbantiems. Sukurta padėti vaikams išreikšti savo norus, įvardinti poreikius. PECS yra ABA paremtas  metodas.

Pervasive Developmental Disorder (PDD) | Įvairiapusis raidos sutrikimas

Gydytojai rašo šią diagnozę ne tam, kad išvengtų žodžio „autizmas“, tai daugiau būdas pasakyti „jūsų vaikas turi autizmo spektro sutrikimams būdingų bruožų, tačiau nei vieno jų tiksliai neatitinka“.

Parents vs. Professionals | Tėvai–specialistai

Šios dvi kategorijos naudojamos apibrėžti pagrindines ABA vartotojų grupes. Tėvai – tai ir biologiniai tėvai, globėjai, šeimos nariai ir pan., specialistai – ABA terapeutai, mokytojai, ergoterapeutai ir pan.

Neuro-Typical (NT) | Neuro-tipinis

Tai – terminas, kurį autistiški žmonės naudoja apibūdinti šio sutrikimo neturintiems, t.y. žmonėms, kurie neturi neurologinių sunkumų

Normal vs. Typical | Normalus–tipiškas

Daugelis žmonių kalbėdami apie vaikus su autizmu ir vaikus be autizmo, pastaruosius vadina „normaliais“. Mes rekomenduojame vietoj to naudoti „tipiškai besivystantys“, „tipinės raidos“.

Natural Environment Teaching (NET) | Natūralios aplinkos mokymas

Tai ABA rūšis, kai mokomasi natūralioje aplinkoje, pvz. parduotuvėje, vakarienės metu, autobusų stotelėje.

Mental Retardation (MR) | Protinis atsilikimas

Tai – psichikos sutrikimas, kuriam būdingas žymiai žemesnis už vidutinį intelekto lygis ir sunkumai ugdant reikšmingus gebėjimus. Skirstomas į lengvą, vidutinį ir sunkų.

Mand (de-mand) | Prašymas, reikalavimas

Tai – verbalinio elgesio terminas, reiškiantis reikalavimą. Apibūdina gebėjimą žodžiu, paveikslėliu ar gestais paprašyti ko nori.

Loovas therapy | Loovas terapija

ABA kartais vadinama Loovas terapija. Gydytojas Ivar Loovas atliko reikšmingus autizmo ir ABA terapijos tyrimus 1950-aisiais, kas lėmė ženklų šios srities tobulėjimą.

Intraverbal | Tarpkalbinis gebėjimas

Jis reiškia gebėjimą kažką įvardinti ar apibūdinti, nesinaudojant vaizdiniais aplinkos stimulais. Tarkim, gebėjimas atsakyti į tokį klausimą, kaip antai: „Kiek tau metų?“

Intervention | Intervencija

Tai veiksmų planas, strategijos, kuriomis naudojamasi siekant pakeisti elgesį. Pavyzdžiui – išmokyti vaiką paprašyti norimo daikto naudojant paveiksliukus ar gestus, o ne rėkimą ar įniršio priepuolį.

Hypersensitivity | Perdėtas jautrumas arba hiperjautrumas

Itin aštri reakcija į jutiminį dirgiklį, pvz.: vaizdinį, garso, lytėjimo ir pan.

HOH Prompting | Ranka per ranką pagalba

Fizinė pagalba, kai užduotis ar instrukcija vykdoma atliekant veiksmus vaiko rankomis, t.y. jas vedant.

High Functioning – Low Functioning | Aukštų gebėjimų – žemų gebėjimų

Autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai kartais skirstomi pagal jų gebėjimo lygius ir trūkumus. Aukštų gebėjimų vaikas tokiu atveju gali gerai kalbėti, mokytis, bet turėti socialinių sunkumų. Žemų gebėjimų vaikas gali turėti sunkumų visose srityse – kalbos, mokymosi, kasdienių gebėjimų ir pan. Suaugusiems autistiškiems žmonėms šie terminai – aukštų gebėjimų/žemų gebėjimų – gali atrodyti įžeidžiantys ir nepriimtini.

Gross Motor Skills | Stambiosios motorikos įgūdžiai

Tai judesiai, kuriuos atliekant dalyvauja stambesnieji kūno raumenys, pvz. sėdint, vaikštant, šokinėjant, ir t.t.

Generalization | Apibendrinimas arba įtvirtinimas

Gebėjimas įgytus įgūdžius lanksčiai pritaikyti kitose panašiose situacijose.

Floortime | Grindų laikas

Tai – metodika, grindžiama vaiko natūraliu elgesiu, jo inicijuojama veikla ir žaidimais. Šis metodas nelaikomas ABA dalimi, nes nėra pagrįstas empiriniais tyrimais.

Fine Motor Skills | Smulkiosios motorikos įgūdžiai

Tai judesiai, kuriuos atliekant dalyvauja smulkieji kūno raumenys (pirštų, riešo).

FBA – Functional Behavior Analysis | Funkcinė elgesio analizė

Tai – procesas kurio metu sukuriamos visos elgesio intervencijos. FBA tikslas – nustatyti elgesio paskirtį (ar priežastį), ir pagal ją sukurti intervencinę programą. Funkcinė analizės metu keičiami aplinkos veiksniai kurie įtakoja elgesį. O funkcinis elgesio įvertinimas paremtas elgesio stebėjimais, interviu su tėvais/terapeutais dirbančiais su vaiku, bei renkant ABC informaciją.

Extinction burst | Paūmėjimas po nutraukimo ar nuėmus atlygį

Konkretaus elgesio laikinas paūmėjimas, iš karto po to, kai nutraukiamas atlygis.

Extinction | Nutraukimas

Tai elgesį palaikančio atlygio nutraukimas, kurio pasekoje sumažėja konkretus nepageidaujamas elgesysys.

Expressive | Ekspresyvinis arba reiškiamasis

Tai – kalbėjimo elgesys, t.y. atsakas, kuris reikalauja ištarti žodžius, pvz. – kalbėjimo, dainavimo ir pan.

Echolalia | Echolalija

Išgirstų žodžių, frazių ar garsų kartojimas. Echolalija gali pasireikšti iš karto (t.y. pamėgdžiojat) arba vėliau, t.y. vadinama atidėtoji echolalija.

DSM-IV TR – The Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders | Diagnostinis ir statistinis protinių sutrikimų vadovas

DSM-IV susistemina visas psichikos ligas, sutrikimus ir sindromus, bei paaiškina, kaip diagnozuoti kiekvieną iš jų. (Nuo 2013-05, ši versija buvo pakeista DSM-V.)

Discriminative stimulus (SD) | Žodinė instrukcija

Tai – instrukcija, paliepimas vaikui, norint išgauti konkretų atsaką. Šis terminas reiškia konkretų žodį ar frazę, kuri yra sakoma vaikui. SD pavyzdžiai: „paliesk raudoną“, „paduok kamuolį“, „paliesk nosį“.

Discrete Trial Training | Atskirų bandymų treniravimas

Specifinis mokymo metodas, kada užduotis yra suskaldoma į mažas daleles ir pateikiama aiškiai ir paprastai, kartais naudojant pagalbą, o kai vaikas užduotį supranta ir atlieka, ji palaipsniui sunkinama ir plečiama.

Developmental Delay | Raidos atsilikimas

Diagnozė, reiškianti, kad vaiko raida atsilieka, pavyzdžiui jis neropoja, nesėdi, nekalba, nors pagal vystymosi kalendorių turėtų tą daryti.

Deprivation | Apribojimas

ABA principas, teigiantis kad kuo labiau ribojamas tam tikras atlygis, tuo jis bus veiksmingesnis jį panaudojus.

Consultant | Konsultantas

Asmuo, kuris rengia elgesio metodikos planus, apmoko ir prižiūri darbuotojus, taip pat gali dalyvauti atrenkant darbuotojus. Dažniausiai turintis ženklią patirtį dirbant su ABA programomis, ar BCBA kvalifikaciją.

Consequence | Pasekmė

Elgesio analizės terminas, reiškiantis kas nutiko iš karto po tam tikro elgesio. Pasekmės gali būti skirstomos į geras ir blogas.

Co-Morbidity | Gretutiniai sutrikimai

Jie reiškia kompleksinę diagnozę – kai vienu metu nustatoma, pavyzdžiui, autizmas, obsesinis-kompulsinis sutrikimas ir hiperaktyvumas.

Chronological Age, Developmental Age | Tikrasis amžius, raidos amžius

Tikrasis vaiko amžius skaičiuojamas nuo gimimo. Raidos amžius nustatomas pagal išsivystyma ir gebėjimus. Pavyzdžiui septynerių metų autistiško vaiko raida gali atitikti trijų metų sveiko vaiko lygį. Vaiko raidos lygį nustato pediatrai, vaikų psichologai/psichiatrai.

Behavior | Elgesys

Matomos ir išmatuojamos reakcijos į aplinkos signalus. Būsimas šių reakcijų dažnumas priklauso nuo lydinčių pasėkmių.

BCBA/BCaBA

BCBA/BCaBA. Tai – pasaulyje pripažįstamas sertifikatas, leidžiantis asmeniui tapti elgesio analitiku. ABA srityje BCBA kvalifikacija – tai aukščiausias profesionalumo standartas. BCaBA kvalifikacija suteikiama specialistams, kurie toliau dirba su BCBA kvalifikaciją turinčio elgesio analitiko priežiūra. BCaBA dažniausiai turi mažiau patirties ar žinių, tačiau tai nebūtinai tiesa.

Autism Spectrum Disorders | Autizmo spektro sutrikimas

Tai – visa grupė įvairaus sunkumo sutrikimų, įskaitant įvairiapusius raidos sutrikimus, autizmą ir Asperegerio sindromą. Tačiau pagrindinis terminas apima sutrikimus, kurių vienijantys bruožai yra: socialinių įgūdžių trūkumas, bendravimo sunkumai, bei neįprastas elgesys.

Aspergers Syndrome | Asperegerio sindromas

Autizmo forma, tačiau esminis skirtumas – vaikas dažniausiai labai kalbus, su stipriai išreikšta socialinių įgūdžių stoka, turintis daugiau neurologinių sutrikimų (kaip nerangumas ir panašiai). Tokiems vaikams dažniausiai diagnozė nustatoma vėlesniame amžiuje.

Antecedent | Antecedentas

Elgesio analizavimo kontekste reiškia tai, kas vyko prieš pat tam tikrą elgesį.

ABC’s of Behavior, Three Term Contingency | Elgesio ABC, trijų sąlygų sąveika

Elgesio ABC naudojama nustatyti tam tikros elgsenos paskirtį. A – Antecedentas, B – elgesys, C – pasekmė.

ABA Therapist | ABA terapeutas

Žmogus, teikiantis vaikui ABA terapiją. Tikslesnis apibūdinimas būtų ABA mokytojas, asistentas, tiekėjas, ir pan., bet mes naudojame terminą ABA terapeutas.

ABA – Applied Behavior Analysis | Taikomoji elgesio analizė

Tai – mokslas, kuris taikomas daug plačiau nei autizmą turinčių žmonių ugdyme. ABA iš esmės yra įrankis skirtas mokyti įgūdžių, valdyti ir mažinti probleminį elgesį. Kaip ir Autizmo Spektro Sutrikimas, ABA yra plati sąvoka – skėtinis terminas, apimantis daugybę konkrečių strategijų, pavyzdžiui – Atsitiktinis mokymas (Incidental Teaching), Atskirų bandymų treniravimas (Discrete Trial Training), ir Verbalinio Elgesio metodika (Verbal Behavior). Yra daug būdų kaip „daryti“ ABA.