Profesorius Michael Storz: „Integracinės bendruomenės padeda pasiruošti gyvenimui“

19 Geg 2015

Amerikiečių profesoriaus Maiklo Storco (Michael Storz) paskaita apie žmonių su autizmu ir kitomis protinėmis negaliomis integraciją į socialinius procesus taikant meno terapiją ir organizuojant pacientų laisvalaikį. Tam tikslui jie kuria bendruomenes, kurios priima šiuos žmones į savo ratą. Michael Storz yra amerikiečių organizacijos Chapel Haven direktorius. Šios organizacijos programa skirta suaugusių autistų, peržengusių 18 metų ribą, gyvenimo socializacijai ir integracijai. Pagrindinis šios programos uždavinys – 2 metus formuoti socialinio komunikavimo kompetencijas, kurios baigus programą padės jiems savarankiškai gyventi visuomenėje.

Share