Mokytojo padėjėjai – Klaipėdos patirtis

Mokytojo padėjėjai – Klaipėdos patirtis
22 Lie 2016

Klaipėdą galima laikyti pavyzdiniu miestu darbo su autizmo sutrikimų turinčiais vaikais srityje. Pasistūmėta toliausiai. Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojas psichologas Vidas Karvelis pateikia šios patirties santrauką. O ką galėtumėte pasakyti jūs? Kokia padėtis jūsų savivaldybėse? Atsakymų lauksime asociacijos „Kitoks vaikas“ Facebook paskyroje.

2004 m. gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, buvo patvirtintas pavyzdinis Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas. Taigi, Klaipėdos miesto mokyklose pradėjo steigtis mokytojų padėjėjų etatai. Kaip taisyklė jie dirbo specialiosiose mokyklose. Vėliau mokytojų padėjėjų etatus pradėta steigti ir bendrojo ugdymo mokyklose.

2011 m. patvirtinus naujus teisės aktus reglamentuojančius specialiojo ugdymo veiklą Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pradėjo savo išvadose rekomenduoti mokytojo padėjėjo pagalbą.  Tai gerokai paspartino mokytojų padėjėjų etatų augimą.

Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento direktorės Nijolės Laužikienės iniciatyva Klaipėdos savivaldybėje administracijos direktorius įsakymu 2014 m. patvirtino „Auklėtojo (mokytojo) ir mokytojo padėjėjo etatų steigimo“ komisiją, kuri sudaryta iš savivaldybės administracijos atstovų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos specialisto. Ši komisija renkasi du kartus per metus (mokslo metų pradžioje ir viduryje).

Bendrojo ugdymo direktoriai kiekvienų mokslo metų pradžioje pateikia motyvuotą prašymą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, dėl pageidaujamų etatų steigimo.  Komisijos posėdyje kviečiami dalyvauti mokyklos direktorius ir pagalbos specialistai. Komisijos narai išsamiai aptaria kiekvieną situaciją, analizuoja specialistų pateiktas išvadas, išklauso specialistų, mokyklos darbuotojų nuomones. Diskutuojant atsižvelgiama ir į vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir į jo elgesį klasėje su bendraamžiais, pamokų, pertraukų metu. Kreipiamas dėmesys ne tik dokumentuose bei išvadose užfiksuotus dalykus, bet ir į realų vaiko elgesį, jo pokyčius. Atsižvelgiama kiek toje klasėje jau yra vaikų, kuriems reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba.   Mokslo metų viduryje komisija dirba tokia pačia tvarka ir patikslina mokytojų padėjėjų poreikį.

2014-2015 mokslo metais įsteigti 69 mokytojo padėjėjo etatai 11 Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose (iš jų – dvejose ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei specialiojoje mokykloje).

2015-2016 mokslo metais papildomai įsteigta 17 mokytojo padėjėjo etatų. Taigi bendrojo ugdymo mokyklose pagalbą teikia jau 86 mokytojo padėjėjo etatai, 22 bendrojo ugdymo mokyklose (iš jų – 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei specialiojoje mokykloje, t.y. 11 mokyklų daugiau negu 2014-2015 m. m.)

Siekiant užtikrinti sėkmingą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių integraciją į bendrojo ugdymo mokyklas ir norint suteikti kvalifikuotą mokytojo padėjėjo pagalbą nuo š. m. metų pavasario Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnyba organizavo mokymus minėtiems darbuotojams. Šiuose mokymuose suteikta reikiamų žinių, dalintasi darbo patirtimi, aiškintasi problemos bei pasidžiaugta sėkmės istorijomis. Juose dalyvavo apie pusė bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų padėjėjų. Šiuos mokymus ketinama tęsti ir naujais mokslo metais.

Nuo 2016-2017 m. m. planuojama steigti Klaipėdos miesto mokytojų padėjėjų metodinį būrelį. Tikimasi, kad tai padėtų mokytojų padėjėjams dalintis patirtimi, gauti reikiamą metodinę pagalbą, spręsti kitus klausimus.

 

Share