Prof. Jonas Ruškus. Ar Lietuvos švietimas atsilieps į Jungtinių Tautų kvietimą?

Prof. Jonas Ruškus. Ar Lietuvos švietimas atsilieps į Jungtinių Tautų kvietimą?
07 Kov 2017

2016 metais Jungtinės Tautos (JT) pasaulio šalis pakvietė užtikrinti įtraukų ir lygiateisį kokybišką švietimą ir skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems. Šį kvietimą, kaip šalių švietimo tikslą iki 2030 metų, Pasaulio švietimo forume parengė UNESCO. JT jį įtraukė į Tvaraus vystymosi darbotvarkę, kurią įgyvendinti įsipareigojo ir Lietuva.

Kas iš tiesų yra įtraukusis ugdymas? Pirma, tai – ugdymas be atskirties ir diskriminacijos. Lietuvoje didžiausią atskirtį patiria negalią turintys vaikai, ypač tie, kurie turi intelekto ar psichosocialinių sutrikimų. Ypač kenčia Dauno sindromą ar autizmo spektro sutrikimų turintys vaikai ir jų šeimos. Aklieji ir kurtieji, kaip ir kompleksines negalias turintys vaikai, taip pat mokosi atskirai nuo visų kitų. Lietuvoje beveik 10 proc. visų šalies vaikų (3672 negalią turinčiųjų) mokosi specializuotose įstaigose, kurių yra net 46-ios. Svarbu tai, kad šis skaičius, stipriai mažėjant bendram vaikų skaičiui, nesitraukia, priešingai, net šiek tiek išaugo. Kitaip tariant, Lietuva tikrai negali pasigirti sugebėjimu įtraukti negalią turinčius vaikus į bendrojo lavinimo sistemą.

Kadangi šiandien Lietuvoje dažnam autizmo sutrikimą turinčiam vaikui vis dar tenka mokytis izoliuotai arba nuolat kęsti nesibaigiančius nesusipratimus bendrojo lavinimo mokykloje, šis klausimas itin aktualus ir mūsų asociacijai.

Apie šią opią problemą ir jos sprendimo perspektyvas kviečiame skaityti profesoriaus Jono Ruškaus straipsnyje.

Share