Auginančių autistiškus vaikus šeimų asociacijos Lietuvos vyriausybei pateikė rezoliuciją

Auginančių autistiškus vaikus šeimų asociacijos Lietuvos vyriausybei pateikė rezoliuciją
11 Bir 2017

2017 m. gegužės 25-26 d. Klaipėdoje vykokonferencija „Valstybės  teikiamos ir papildomosios pagalbos būdai autizmo  problemų  įveikai: nenugalėti iššūkiai ir geroji patirtis“(organizatoriai Rotary klubas „ADITĖ“). Jos metu asociacijos „Kitoks vaikas“ ir „Lietaus vaikai“ pasirašė rezoliuciją „Dėl Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai ir asociacijos Kitoks vaikas keliamų problemų dėl ankstyvos autizmo diagnostikos, nemedikamentinio gydymo metodų finansavimo, inovatyvių terapijų prieinamumo, kompleksinių paslaugų, įtraukiojo ugdymo užtikrinimo ir kt. vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“, kuri buvo pateikta Lietuvos respublikos vyriausybės kanceliarijai, o ši savo ruožtu ministro pirmininko pavedimu kreipėsi į Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijas pavesdama išnagrinėti keliamas problemas ir apie numatomus veiksmus pateiktiems pasiūlymams įgyvendinti informuoti pareiškėjus ir Vyriausybės kanceliariją.

Pateikiamas failas: rezoliucija ir metaduomenų kortelė.

Share