Lenkijos patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

Lenkijos patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus
09 Gru 2017

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, 2017 m. spalio 9- 13 d. organizavo stažuotę Lenkijoje. Stažuotės tikslas – supažindinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus su taikomojo elgesio analizės principais ir taikymo galimybėmis bei plėtoti specialiųjų kompetencijų ugdymo galimybes.

11 šalies mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, lankėsi Krok po Kroku mokykloje Varšuvoje. 20 metų darbo su ASS turinčiais vaikais patirtį turinti Dr. Monika Suchowierska- Stephany supažindino mus su šios mokyklos veikla bei vedė 3 dienų mokymus.

Stažuotės dalyviai turėjo galimybę susipažinti su privačia mokykla, skirta ASS turintiems vaikams. Tai prieš aštuonerius metus parapijos patalpose įsikūrusi mokykla, kurioje šiandien mokosi 8 mokiniai ir dirba 7 pedagogai. Įstaigos direktorė pažymėjo, jog tai itin „sunkūs“ vaikai, su kuriais kitos mokyklos nepajėgia dirbti. Mokykloje vadovaujamasi taikomojo elgesio analizės metodu ir „mažų žingsnių“ principu. Direktorė su šypsena veide sako, kad jie naudojasi ir savo metodu- prideda savo širdį. Į kiekvieną vaiką žiūrima kaip į asmenybę. Siekiama užtikrinti individualų darbą su vaiku, tačiau daug dėmesio skiriama ir grupiniams užsiėmimams- muzikos, kalbos terapijos, kūno kultūros ir pan.

Mokykloje siekiama ugdyti įgūdžius, kurie ateityje leistų šiems vaikams gyventi pakankamai oriai, nors visiems jiems bus reikalinga nuolatinė priežiūra. Ugdomi bendravimo, pažinimo, socialiniai, savitarnos įgūdžiai. Pažintinių kelionių metu mokiniai sužino apie gamtą, artimiausią, socialinę-kultūrinę aplinką. Labai svarbus yra dvasinis ugdymas. Mokykloje įrengta koplyčia, kurioje kartą per savaitę laikomos Šv. Mišios. Svarbu paminėti, jog mokyklos pedagogai, specialistai glaudžiai bendradarbiauja. Kartą per savaitę jie susirenka aptarti vaikų pasiekimų, numatyti naujus tikslus, vyksta mini mokymai.

Antrąją ir trečiąją stažuotės dienas dalyviai stebėjo praktines veiklas Krok po Kroku klinikoje bei darželyje. Dr. Monika Suchowierska- Stephany akcentuoja, jog ugdant ASS turinčius vaikus labai svarbi viena pagrindinių nuostatų- terapija turi būti intensyvi, apie 25 valandas per savaitę. Lenkijos valstybė mažamečiams vaikams per metus finansuoja 200 valandų terapijos. Klinikoje, kurią aplankėme, vaikams skiriamos 4 val. intensyvios terapijos per dieną. Čia akcentuojama struktūruota aplinka, gyvenimiškų, socialinių įgūdžių lavinimas bei nuolatinis kartojimas. Siekiama išmokyti ir sustiprinti esminius savarankiškumo įgūdžius. Po intensyvios terapijos klinikoje, vaikai pereina į tose pačiose patalpose įsikūrusį darželį. Darželio mokestį didžiąja dalimi t.p. padengia valstybė.

Visą publikaciją skaityti portale Vakarų ekspresas>>>

Share