Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?

Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?
26 Rgp 2019

Pristatome Ugdymo plėtotės centro parengtą leidinį „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?”

Metodiniame leidinyje ir jo prieduose pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais bei skirtybėmis ir suteikti naudingos praktinės informacijos, paremtos edukologijos, psichologijos ir medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi.


Metodinėje knygoje pateikta informacija leis giliau susipažinti su ASS sampratomis, šių sutrikimų tipais ir priežastimis, raiška, probleminio elgesio prevencijos ir kontrolės strategijomis, vaikų su minėtais sutrikimais psichosocialinėmis edukacinėmis ugdymo ir socialinės įtraukties priemonėmis, įtraukiojo ugdymo principais ir realizavimo galimybėmis, bendradarbiavimo svarba plečiant ir palaikant tokio pobūdžio ugdymą. Knygoje pateikti atskiri įrodymais grįstos pedagoginės darbo su ASS turinčiais vaikais praktikos atvejai, sudėtingesnės situacijos, tyrėjų ir praktikų gerosios patirties pavyzdžiais paremti patarimai, rekomendacijos.

Share