Rekomendacijos Švietimo ministerijai „Dėl vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymo”

Rekomendacijos Švietimo ministerijai „Dėl vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymo”
19 Rgp 2020

Asociacija „Kitoks vaikas”, bendradarbiaudama su Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriumi, parengė rekomendacijas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai „Dėl vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymo”, pagal šiuo metu vydomą Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM projektą „Autizmo spektro sutrikimą asmenų teisių gynimas”. Šiuo metu, remiantis pateiktomis rekomendacijomis, patvirtinti LR ŠMSM ministro Algirdas Monkevičius keli įsakymų pakeitimai. Taip pat laukiame įsakymo dėl rekomendacijų ugdymo įstaigoms patvirtinimo.


Kviečiame susipažinti ir pasidalinti su ugdymo įstaigomis:
PRADINIO BEI PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PAKEITIMUS, susijusius su šių vaikų ugdymu:
* pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano pakeitimas – PENKTASIS SKIRSNIS „MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS“ nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51aaa700d64411eaabd5b5599dd4eebe?fbclid=IwAR0-mQBXagh-hJlnbk40_610VP7oMjG3-iUS6AJVSAprCLC0uiJPtyJHX6s


* pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano pakeitimas – ŠEŠTASIS SKIRSNIS „MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b1d8470d6e011eaabd5b5599dd4eebe?fbclid=IwAR1siYMufUu3oLZxtsZqKH6zSIZ147ilx-wq3f53M30cIIX-eObjGa2fWVs

Share