Diskusija su politinių partijų atstovais apie partijų švietimo dalies programines nuostatas

Diskusija su politinių partijų atstovais apie partijų švietimo dalies programines nuostatas
04 Rgs 2020

Vakar vyko Diskusija su politinių partijų atstovais apie partijų švietimo dalies programines nuostatas.

Diskusijos ašiniai klausimai:

1. Įtraukaus ugdymo bendrojo ugdymo mokykloje problemos ir jų galimi sprendimai.

2. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo modeliavimas: retrospektyvus ir perspektyvus požiūris.

Mūsų asociacijos valdybos pirmininkei Dainai Šiekštelytei Valkerienei teko garbė tarti įžanginį žodį apie įtraukujį ugdymą bendrosiose mokyklose. Buvo akcentuojama:

• Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (kurią Lietuva ratifikavo 2010 m.) 24 straipsnis apie įtraukujį ugdymą.

• 2016 m. Lietuva teikė JT ataskaitas apie Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą. Asociacija „Kitoks vaikas” taip pat pateikė alternatyvią ataskaitą http://j.mp/1SvQqgj

• Komitetas pateikė pastabas ir rekomendacijas Lietuvai, kuriose įtraukiajam ugdymui nustatomos šios kryptyse:

a) užtikrinti mokyklų aplinkos prieinamumą, prieinamas ir pritaikomas medžiagas bei mokymo programas ir privalomus visų mokytojų mokymus apie įtraukųjį švietimą prieš teikiant paslaugą ir ją teikiant;

b) paskirti veiksmingus ir tinkamus finansinius, materialiuosius ir tinkamai parengtus žmogiškuosius išteklius. Nuoroda: https://cutt.ly/Nfv771P

• Tais pačiais metais buvo paskelbta LR Valstybės kontrolės audito ataskaita „Auditas: raidos sutrikimų turintiems vaikams neužtikrinama efektyvi ankstyvoji pagalba, neįgaliems – įtraukusis ugdymas” https://cutt.ly/afv5dHX.

KAS PASIKEITĖ PER 4 METUS ĮTRAUKIAJAME UGDYME?

  • 2015-2016 m. bendrose klasėse besimokančių vaikų dalis su specialiasiais poreikiais sudarė 10,51 %, tai 2018-2019 skaičius paaugo tik 1,13 % (11,64%). Lyginant su bendru mokinių skaičiumi. Nuoroda https://cutt.ly/Pfv5nad
  • Šiais metais paskelbtas Švietimo įstatymo projektas, pašalinanti diskriminacinę straipsnio dalį, kuriuo vadovaujantis nuo 2024 mokyklos negalės nepriimti vaikų su individualias (specialiais) poreikiais.

Klausimai:

  • AR DAR KETURIS METUS RENGSIME TIK PLANUS, IR TAIP PRARASIME IŠTISAS VAIKŲ KARTAS, KURIE GREIČIAUSIAI TAPS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ IŠLAIKYTINIAIS?·
  • Kokie konkretūs žingsniai, veiksmai yra numatyti 2020 – 2024 m.?
  • Per paskutinius 2-3 metus jau yra investuota apie 4 mln. ES lėšų į specialiųjų mokymosi poreikių vaikų ugdymo gerinimą
    („minkštieji projektai”: kvalifikacijos kėlimas, priemonės, mokymai) , tačiau mokyklos vis dar nepasiruošę jų priimti. Kiek dar apie 37 600 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių teisės bus pažeidžiamos?

Apie renginį spaudoje>>>

Share