Vyriausybėje aptarti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvams aktualūs klausimai

Vyriausybėje aptarti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvams aktualūs klausimai
14 Rgs 2020

Vyriausybės kanceliarijoje įvyko pasitarimas dėl vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvams, aktualių klausimų.

„Per šiek tiek daugiau nei metus nuveikta nemažai svarbių darbų tiek sveikatos priežiūros, tiek ugdymo ar socialinės pagalbos srityje, siekiant pagelbėti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvams. Kaip matome, taikomų priemonių kol kas nepakanka, todėl būtina tęsti pradėtus darbus. Turime peržiūrėti jau veikiančius ir sukurti naujus mechanizmus tam, kad reikiama pagalba pasiektų tiek sostinėje, tiek kaimo savivaldybėje gyvenančius vaikus ir jų šeimas“, – sakė pasitarimui pirmininkavęs Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Dar pernai balandį trijų ministrų įsakymu buvo patvirtintas Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019–2020 metų veiksmų planas, kuriuo siekiama stiprinti ankstyvą vaikų autizmo ir kitų raidos sutrikimų diagnostiką, užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros, socialinių ir ugdymo paslaugų prieinamumą, suteikti reikiamas kompetencijas specialistams, užtikrinti, kad tėvai, auginantys autizmo sutrikimą turintį vaiką, būtų apmokyti ir gautų psichologinę pagalbą. Iš viso plane buvo numatyta 30 priemonių. Asociacijų „Lietaus vaikai“ ir „Kitoks vaikas“ vertinimu, ne visas priemones pavyko įgyvendinti, kai kurios sėkmingai vykdomos, todėl būtina jas tęsti ar numatyti naujas priemones aktualiems pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas autizmas, ar jų šeimoms klausimams spręsti. Asociacijų manymu, efektyviausia būtų sudaryti darbo grupę, kuri dirbtų prie naujo plano rengimo ir nuolat vykdytų jo įgyvendinimo stebėseną. Naujo etapo veiksmų planą pavesta parengti Sveikatos apsaugos ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kurios kartu su asociacijomis ir kitomis reikalingomis institucijomis įvertins visus pateiktus pasiūlymus.

Tarp kylančių problemų nurodyta šios: nepakanka priemonių (testų, klausimynų) autizmui kokybiškai ir laiku  diagnozuoti, netaikomos ankstyvosios intervencijos metodikos, trūksta įvairių rekomendacijų – nuo individualių ugdymo planų rengimo, socialinių bendravimo įgūdžių, savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimo iki autistiško asmens parengimo įdarbinti ir kt. Viena iš svarbių problemų, su kuria susiduria sunkia autizmo forma sergančius vaikus auginančios šeimos, yra kompleksinių paslaugų trūkumas. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ teigimu, turėtų atsirasti specializuotas autizmo centras, kuriame vaikas, turintis sunkų sutrikimą, galėtų gauti įvairiapusę pagalbą.

Skaityti daugiau >>>

Share