ABA praktikos gairės

Asociacija „Kitoks vaikas“ yra pirmoji NVO, inicijuojanti efektyvios ugdymo ir paslaugų sistemos kūrimą, kuri būtų veiksminga bei patogi autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms ir jų šeimoms. Mes žinome, kad autizmo spektro sutrikimą (ASS) turintis neugdomas žmogus negali integruotis į visuomenę. Šeima taip pat patiria labai didelį stresą. Būtent todėl siekiame, kad šeimos, specialistai ir Lietuvos visuomenė savalaikiai gautų ir žinotų visą reikalingą informaciją apie autizmo sutrikimą ir efektyvų pagalbos metodą – taikomosios elgesio analizę (TEA).

Taikomoji elgesio analizė taikoma kaip elgesio terapija, žmonėms turintiems autizmo spektro sutrikimą. TEA didžiausias dėmesys skiriamas sutrikimo keliamoms problemoms suvaldyti keičiant žmogaus socialinę ir mokymosi aplinką Ši terapija taip pat gali būti paveiki siekiant suvaldyti įvairių sutrikimų, įskaitant sunkaus destruktyvaus elgesio, piktnaudžiavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, demencijos, vaikų valgymo sutrikimų ar galvos smegenų traumų, sąlygotas problemas.

Gavę tarptautinės organizacijos Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®) sutikimą ir bendradarbiaujant su Egle Steponėniene, BCBA, parengėme TAIKOMOSIOS ELGESIO ANALIZĖS ( angl. ABA) gaires valstybine kalba. Šios praktikos gairės skirtos sveikatos priežiūros programų kūrėjams ir programų administratoriams.

Džiaugiamės suteikdami Jums galimybę pristatyti TEA taikymo gairių oficialų dokumentą valstybine – kalba. Viliamės, kad tai išsklaidys mitus ir paskatins, šio plačiai pasaulyje taikomo ir moksliniais tyrimais grįsto metodo įgyvendinimui Lietuvoje.