Atstovavimas


Vyriausybėje aptarti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvams aktualūs klausimai

14

Rgs 2020

Vyriausybėje aptarti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvams aktualūs klausimai

Vyriausybės kanceliarijoje įvyko pasitarimas dėl vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvams, aktualių klausimų. „Per šiek tiek daugiau nei metus nuveikta nemažai svarbių darbų tiek sveikatos priežiūros, tiek ugdymo ar socialinės pagalbos srityje, siekiant pagelbėti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvams. Kaip matome, taikomų priemonių kol kas nepakanka, todėl būtina tęsti pradėtus darbus. Turime peržiūrėti jau veikiančius ir sukurti naujus mechanizmus tam,…
...

Plačiau


Diskusija su politinių partijų atstovais apie partijų švietimo dalies programines nuostatas

04

Rgs 2020

Diskusija su politinių partijų atstovais apie partijų švietimo dalies programines nuostatas

Vakar vyko Diskusija su politinių partijų atstovais apie partijų švietimo dalies programines nuostatas. Diskusijos ašiniai klausimai: 1. Įtraukaus ugdymo bendrojo ugdymo mokykloje problemos ir jų galimi sprendimai. 2. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo modeliavimas: retrospektyvus ir perspektyvus požiūris. Mūsų asociacijos valdybos pirmininkei Dainai Šiekštelytei Valkerienei teko garbė tarti įžanginį žodį apie įtraukujį ugdymą bendrosiose mokyklose. Buvo akcentuojama: • Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (kurią Lietuva ratifikavo…
...

Plačiau


Susitikimas su Prezidentu

26

Bir 2020

Susitikimas su Prezidentu

Vaikų gynimo dieną 2020 06 01 vyko Lietuvos Respublikos Prezidentūros vaizdo konferencija dėl lygių mokymosi galimybių kiekvienam vaikui ir įtraukiojo ugdymo plėtros. Vaizdo konferencijoje dalyvavo asociacijos „Kitoks vaikas” valdybos pirmininkė Daina Šiekštelytė Valkerienė ir valdybos narė Inga Ulevičiūtė Rukšėnienė. Savo pranešimuose akcentavome, kad per ilgai vyksta pasiruošimas vaikų įtraukties procesui, nes prarandame ištisas vaikų kartas. Turime skubiai imtis veiksmų  dėl vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimą įtraukties.  Daugiau skaitykite…
...

Plačiau


Auginančių autistiškus vaikus šeimų asociacijos Lietuvos vyriausybei pateikė rezoliuciją

11

Bir 2017

Auginančių autistiškus vaikus šeimų asociacijos Lietuvos vyriausybei pateikė rezoliuciją

2017 m. gegužės 25-26 d. Klaipėdoje vykokonferencija „Valstybės  teikiamos ir papildomosios pagalbos būdai autizmo  problemų  įveikai: nenugalėti iššūkiai ir geroji patirtis“(organizatoriai Rotary klubas „ADITĖ“). Jos metu asociacijos „Kitoks vaikas“ ir „Lietaus vaikai“ pasirašė rezoliuciją „Dėl Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai ir asociacijos Kitoks vaikas keliamų problemų dėl ankstyvos autizmo diagnostikos, nemedikamentinio gydymo metodų finansavimo, inovatyvių terapijų prieinamumo, kompleksinių paslaugų, įtraukiojo ugdymo užtikrinimo ir kt. vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“, kuri buvo…
...

Plačiau


Asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė susitiko su Švietimo ministre Jurgita Petrauskiene

21

Vas 2017

Asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė susitiko su Švietimo ministre Jurgita Petrauskiene

Švietimo ir mokslo ministerijoje vasario 20 d. vyko susitikimas su švietimo mokslo ministre Jurgita Petrauskiene ir NVO atstovais: asociacija „Kitoks vaikas“, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, Lietuvos neįgaliųjų forumas, labdaros paramos fondas „Algojimas“, Lietuvos kurčiųjų draugija ir bendrija „Pagava“. Susitikimo metu buvo iškelti konceptualūs NVO atstovams rūpimi klausimai: įtraukusis ugdymas, pedagogų rengimas ir pasirengimas dirbti su vaikais turinčiais specialiųjų (individualių) poreikių, visuomenės (bendruomenių)  švietimas bei tarpžinybinis…
...

Plačiau


Autistiškiems vaikams reikia realios pagalbos

04

Rgp 2016

Autistiškiems vaikams reikia realios pagalbos

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) parengė dokumento projektą, kuriame numatoma pagalba autizmo spektro ir emocijų bei elgesio sutrikimų turintiems vaikams. Neįgaliųjų organizacijos įsitikinusios, kad ministerijos siūlomas dokumentas neatitinka vaikų poreikių, o profesorius Jonas Ruškus teigia, kad jis prasilenkia su šiuolaikiniu požiūriu į ugdymą. Visą straipsnį skaitykite lrytas.lt portale.
...

Plačiau


Asociacija „Kitoks vaikas“ įteikė dokumentą Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Vyriausiajai Komisaro Tarybai

26

Bal 2016

Asociacija „Kitoks vaikas“ įteikė dokumentą Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Vyriausiajai Komisaro Tarybai

2016 m. balandžio 6–7 d. Ženevoje bus svarstoma kaip Lietuva laikosi savo įsipareigojimų pagal JT Žmogaus teisių konvenciją. Tokie svarstymai vyksta tik kartą per 5 metus. Asociacija „Kitoks vaikas“ teikė dokumentą Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Vyriausiajai Komisaro Tarybai – JT OHCHR. Dokumentas susipažinimui: http://j.mp/1SvQqgj Asociacija „Kitoks vaikas“ teigia, kad formaliai Lietuvos atsakingi asmenys turi arba pripažinti esamus darbo ar /ir teisės aktų trūkumus, arba motyvuotai…
...

PlačiauPage 1 of 3123