Specialistai

Apie autizmą

Autizmo diagnozavimas

Ką daryti toliau?

Pagalbos metodas

Specialistai

Mūsų misija

Specialistai

Sužinoję vaiko diagnozę, gyvensite toliau. Nors ir reikės akimirkos–kitos atsitokėti, turėsite pradėti planuoti, ir ne vieneriems metams į priekį. Vaiko ateitis – ne trumpalaikė problema. Kasdien norėsite jam padėti, suteikti geriausias galimybes, bet būkite realistai.

  • Įvertinkite savo finansinius pajėgumus.
  • Pasvarstykite, kiek galite skirti laiko nenuskriausdami nei kitų savo namiškių, nei savęs.
  • Jei matote, kad reikės specialisto pagalbos, sudarykite sąrašą, ko iš jo tikėtumėtės.
  • Pagalvokite, kur galėtų vykti užsiėmimai, kiek jie užtruktų.
  • Kokios kvalifikacijos paslaugų tiekėjo ieškotumėte?
  • Pakoreguokite savo programą maximum.

Tai atlikę, būsite padėję gerus pamatus ateičiai.

ISADD Lietuva

ISADD-Lietuva

VšĮ “ISADD Lietuva” (Intervention Services for Autism and Developmental Delay), teikia paslaugas ir konsultuoja esant įvairiems vystymosi raidos sutrikimams – taip pat ir autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams, paaugliams, jauniems žmonėms ir jų šeimoms. VšĮ “ISADD Lietuva” turi psichologų, programų vadovų ir terapeutų komandą, dirbančią su šeimomis pagal ABA (Applied Behavior Analysis – Taikomosios elgesio analizės) metodą didžiuose Lietuvos miestuose* ir aplink juos. Dirba pagal ABA – Discrete Trial Training (Taikomosios elgesio analizės – Atskirų bandymų treniravimą), kalbos mokymą simbolių pagalba, sudaro individualizuotas, natūralioje vaiko aplinkoje** pritaikytas programas***, įtraukiant tėvus**** ir kitus šeimos narius. Palaiko glaudžius ryšius su Australijos valdžios akredituota ISADD Pty., kuri yra ankstyvosios intervencijos paslaugų tiekėja. Jos specialistai reguliariai lankosi Lietuvoje ir atlieka psichologinius vertinimus šeimose, veda mokymus VšĮ “ISADD Lietuva” programų vadovams ir terapeutams.VšĮ “ISADD Lietuva” mokymų vadovai kartu su Australijos specialistais veda seminarus visoje Lietuvoje švietimo sistemos mokyklų pedagogams ir socialiniams darbuotojams, bei  kitiems specialistams, kurie gali būti savo veikloje susiję su ASS asmenimis.

ISADD Lietuvainfo@isadd.ltISADD Lietuva FB

* Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Jonava, Kėdainiai
** Namuose, udgymo įstaigose bei viešoje aplinkoje
*** Programos yra individualizuotos pagal vaiko poreikius ir galimybes. Pagrįstos vaiko bei šeimos gyvenimo kokybės gerinimu, vystimąsi atitinkančiais rezultatais ir funkcinių (prasmingų) įgūdžių ugdymu. Tinkamiems tikslams pasiekti yra naudojami formalūs ir neformalūs vertinimai.
**** Remdamasi pasaulinių tyrimų duomenimis, ISADD Lietuva tiki, kad tėvų įsitraukimas yra raktas į sėkmę, o vaiko mokymas turi tapti kasdieniais užsiėmimais. To pasiekti reikalingos specifinės žinios ir įgūdžiai. ISADD Lietuva suteikia šeimai reikiamus mokymus ir pagalbą tų įgūdžių ugdymui bei taikymui.

Virginija Juškevičiūtė, MSc

Virginija Juškevičiūtė

Esu taikomosios elgesio analizės (angl. applied behaviour analysis – ABA) konsultantė, turinti daugiau nei 8 metų darbo su vaikais ir jaunuoliais turinčiais autizmo spektro sutrikimą patirtį Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu teikiu individualias ir reguliarias konsultacijas šeimoms ir įstaigoms vaikų turinčių ASS ugdymo klausimais. Mano specializacijos sritys aprėpia komunikacijos mokymą, kalbinio elgesio (angl. Verbal Behavior) mokymą, įvairiapusio lavinimo programų sudarymą ir vykdymą, probleminio elgesio valdymo planų sudarymą, individualius ir grupinius tėvų bei specialistų mokymus. Mano darbo praktika paremta moksline literatūra, ABA principais ir metodais. Praktinių ir teorinių žinių nuolatos semiuosi tarptautiniuose mokymuose, seminaruose ir konferencijose.

Elgesio analizėinfo@elgesioanalize.ltElgesio analizė FB

Catherine Green, BCBA

Catherine Green

Aš – taikomojo elgesio analizės (angl. applied behavior analysis – ABA) konsultantė. Gyvenu Jungtinėje Karalystėje (Didžiojoje Britanijoje), bet dirbu ir Rytų Europos bei Artimųjų Rytų šalyse. Konsultuoju žmones, kuriančius ir praktikuojančius ABA terapijos programas mokyklose ir namie. Remiuosi Skinerio verbalinio elgesio analize. Mokau šeimas ir terapijos grupes kaip dirbti su autizmą turinčiais vaikais, pasitelkiant taikomojo elgesio analizę.

Catherine Green FBCatherine Green LICatherine Green Twitter

Sėkmingi vaikai

Sėkmingi vaikai

Mūsų VšĮ „Sėkmingi vaikai“ specialistai taiko ABA/VB (taikomosios elgesio analizės ir verbalinio elgesio) metodiką ir teikia apie ją informaciją. Naudojame vertinimo įrankius VB-MAPP, Essential for Living, AFLS. Jų pagalba galime nustatyti vaiko stipriąsias ir silpnąsias puses elgesio, kalbos, motyvacijos, savarankiškumo, socializacijos srityse bei parengti išsamias individualias programas. Mokome ir konsultuojame tėvus. Ruošiame terapeutus ir kitus specialistus. Programų direktorė Eglė Steponėnienė baigusi BACB komisijos sertifikuotas ABA studijas Floridos Technologijos Institute (JAV). Įstaigą kas savaitę konsultuoja sertifikuota elgesio analitikė – BCBA (Board Certificated Behavior Analyst) iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

„Sėkmingi vaikai“ – tai vieta kur šaunūs, drąsūs ir mylintys vaikus žmonės gali realizuoti savo pašaukimą dirbti su vaikais. Įvairios situacijos su kuriomis susiduriame kasdieninėje veikloje atneša naują patirtį, atveria dar nepažintas galimybės. Mums svarbu, kad vaikai su kuriais dirbame būtų sėkmingi, nes mes jais tikime.

Sėkmingi vaikaiegle@sekmingivaikai.ltSėkmingi vaikai ABA FB

Abos centras

Abos centras

VšĮ „Abos centras“ jau kelis metus raidos sutrikimų turintiems vaikams teikia Taikomosios elgesio analizės arba tiesiog ABA (Applied Behavior Analysis) terapijos paslaugas. Mūsų darbuotojai dirba laikydamiesi BACB organizacijos kokybės standartų ir tarptautinio Taikomosios elgesio analizės specialistų etikos kodekso. „Abos centro“ veiklą atidžiai prižiūri aukščiausią BCBA laipsnį turinti sertifikuota elgesio analitikė iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Mes, VšĮ „Abos centras“ steigėjai, taip pat auginame raidos sutrikimų turinčius vaikus, kurie mokosi šiame centre kartu su kitais mažyliais. Todėl siekiame, kad mūsų specialistai nuolat tobulėtų, gautų naujausias žinias, dalyvautų mokymuose, taikytų naujausias patikrintas ir rezultatyvias procedūras, o jų teikiamos paslaugos būtų geriausios kokybės. Šie žmonės dirba su mūsų vaikais, todėl jie yra itin kruopščiai atrenkami, baigia specialius sertifikuotus BACB kursus, kiekvienam jų kasdien drąsiai patikime didžiausią turtą – savo vaikus. Mes veikiame ir dirbame tam, kad padėtume kiekvienam savo mažyliui iš ypatingo vaiko užaugti nuostabiu, savarankišku ir ypatingu žmogumi. Ir jei kas nors nė nepabandęs Jums sako, kad Jūsų vaikas kažko negali, mes sakome – jis gali išmokti, tereikia jam padėti, ir mes imamės! Mylime ir tikime visais savo vaikais, patikėkite ir Jūs. Prisijunkite!

Abos centras – info@aboscentras.lt – Abos centras FB

Laima Dzikevičienė

laima-dzikevieciene

Esu taikomosios elgesio analizės (Applied Behavior Analysis – ABA) konsultantas/kuratorius, baigęs akivaizdinius sertifikuotus BCBA (Board Certified Behavior Analyst) mokymus (su tiesiogine praktika).

Savo darbe naudoju inovatyvius bei pažangiausius ABA metodus, kurių teorinių ir praktinių žinių semiuosi Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje bei Rusijoje. Taip pat savo darbe naudoju įvairius vertinimo įrankius, kaip: VB-MAPP (The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program), ABLLS-R (The Assessment of Basic Language and Learning Skills – Revised), AFLS (The Assessment of Functional Living Skills), Essential for Living (A Communication, Behavior and Functional Skills Assessment, Curriculum and Teaching Manual), taip pat naujausią įrankį – PEAK (Relational Training System is a novel approach to Verbal Behavior Therapy, which embraces traditional verbal behavior accounts of basic language and incorporates contemporary behavior analytic strategies for promoting relational responding).

Teikiamų paslaugų kokybę prižiūri bei konsultuoja BCBA sertikuotos analitikės iš Izraelio ir Rusijos, taip pat konsultuoja sertifikuota analitikė iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Teikiamas paslaugų spektras (privačiai): vaiko įgūdžių vertinimas, individualios ugdymo programos sudarymas; tėvų ir/ar specialistų apmokymas/konsultavimas dirbti pagal sudarytą individualią ugdymo programą; elgesio korekcijos planų ruošimas; priemonių darbui su konkrečiu vaiku pateikimas; seminarų vedimas.

FB grupė – laimaaba@gmail.com

Simona Vinickaitė

Simona Vinickaitė

Mano kelionė į Taikomosios Elgesio Analizė  (angliškai ABA) pasaulį prasidėjo dar 2009 metais Lietuvoje. Mane sudomino ši unikali metodologija bei darbas su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Keliaudama iš vieno vaiko namus į kito supratau, kad Taikomoji Elgesio Analizė tikrai padeda vaikams tapti savarankiškesniems ir palengvina tėvų gyvenimą.

Gyvenimas nubloškė į tolimąją Australiją, tačiau darbo su vaikais nepamiršau: toliau dirbau su privačiais klientais. Nuo 2015 metų pradėjau dirbti ABA terapeute/konsultante Australijos vienintelėje ABA mokykloje bei tyrimų centre – Woodbury Autism Education and Research. Dvejus metus dalyvavau intensyviuose kursuose, kad pagerinčiau savo ABA žinias bei jas panaudočiau ne tik mokykloje Australijoje, bet ir visame pasaulyje. Taip pat pastaruosius metus buvau įtraukta į unikalų Funkcines Komunikacijos tyrimą (Functional Communication Training – FCT).

Šioje mokykloje kasdien taikau ABA metodologiją, dirbu su individualiais elgesio planais (Behaviour Intervention Plans – BIP), taikau VB-MAPP metodiką bei mokau vaikus naudotis ne tik PECS, bet ir kitomis alternatyviomis komunikacijos priemonėmis

Taip pat esu apmokyta paruošti bei konsultuoti ABA terapeutus, sudarinėju individualizuotas programas kitoms šeimoms.

Mano darbą prižiūri Dr. Sonja de Boer  BCBA, Lauren Chapman BCBA, Lauren Chapman BCBA, Sinead Raftery BCBA.

Autizmas – simona.vinickaite@gmail.com – Autizmas Skype