Terminų žodynas

Taikomosios elgesio analizės anglų-lietuvių terminų žodynas.
Žodynas patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2020 03 02 posėdžio protokolas Nr. P-2. Terminologinės kokybės vertinimas: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja”.

Žodyną sudarė ir parengė taikomosios elgesio analizės specialistės VšĮ „Sėkmingi vaikai” direktorė Eglė Steponėnienė BCBA ir asociacijos „Kitoks vaikas” valdybos pirmininkė Daina Šiekštelytė Valkerienė.

Konsultavo prof. dr. Albinas Bagdonas. Žodyną recenzavo Kalbos komisijos ekspertė dr. Palmira Zemlevičiūtė.

Žodynas skiriamas taikomosios elgesio analizės (toliau – TEA) specialistams, studentams, dėstytojams, psichologams, edukologams ir kitiems specialistams, taikantiems TEA mokslinėje ir praktinėje veikloje. Žodyne teikiami 588 terminai anglų kalba su lietuviškais atitikmenimis. Angliški terminai buvo gauti iš tarptautinės Elgesio analitikų sertifikavimo tarybos (Behavior Analyst Certification Board, Inc. (BACB)), jų sąrašas yra baigtinis. Verčiamojo žodyno pagrindu planuojama rengti aiškinamąjį žodyną, tačiau ne visi terminai bus įtraukti. Rengiant žodyną lietuvių kalba remtasi Albino Bagdono ir Eglės Rimkutės „Anglų–lietuvių kalbų psichologijos žodynu“ (Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013), iš jo paimta dalis taikomosios elgesio analizės terminų lietuviškų atitikmenų. Kai kurie terminai ar terminų junginiai vartojami tik TEA mokslinėje ir praktinėje veikloje (pvz., B. F. Skinnerio sukurti terminai mandas, taktas, echoika, intraverbalizacija; J. Michaelio terminai motyvacinės operacijos, celeracija). Jei apskritai yra keletas sinonimiškų lietuviškų terminų tam pačiam reiškiniui įvardyti, žodyne teikiami tik tie terminai, kurie aktualūs TEA srityje, pvz.: stimulus – stimulas, reactivity – reaktyvumas.

© BACB, 2020